به اطلاع می‏رساند در راستای اجرایی شدن تفاهم نامه منعقد شده اتاق با سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، موضوع ارائه تخفیف خدمات آزمایشگاهی به اعضای اتاق بازرگانی تهران توسط هیئت رئیسه آن سازمان مصوب شد.

 مصوبه و تعرفه خدمات آزمایشگاهی مصوب را اینجا ببینید