لیست اطلاعات تشکل های ملی

انجمن صنایع خوراک دام و طیور و آبزیان ایران
رئیس: مجید موافق قدیرلی
دبیر: سعید اصغری فرد
تلفن تماس: 66900431-66949103
شماره فکس: 66900230
آدرس: تهران، میدان توحید، ابتدای ستارخان، کوچه صیامی، پلاک 3(جدید)، طبقه سوم، واحد 5، کدپستی 1441684817
وب سایت: www.irfia.ir