لیست اطلاعات تشکل های ملی

انجمن صنایع تولیدکنندگان سموم ایران
رئیس: مسعود گیل آبادی
دبیر: علی اصغر جلالی
تلفن تماس: 88513832-88523159
شماره فکس:
آدرس: تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان توپچی، پلاک 26 ، طبقه 2 ، واحد 3 ، کدپستی 1558844514
وب سایت: www.ippa.ir