لیست اطلاعات تشکل های ملی

انجمن صنایع بیسکویت، شیرینی و شکلات ایران
رئیس: پرویز بیوک
دبیر: جمشید مغازه
تلفن تماس: 88558066
شماره فکس: 88558617
آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از بهشتی، کوچه نادر، پلاک 12، طبقه دوم، کدپستی 1511644613
وب سایت: www.iranianacm.com