لیست اطلاعات تشکل های ملی

انجمن شرکت های مهندسی و ساخت (صنایع نفت و نیرو)
رئیس: فروزان عبداللهی نمین
دبیر: مسعود یارندی
تلفن تماس: 86046348-86046342
شماره فکس: 86046359
آدرس: تهران، خیابان میرزای شیرازی،بالاتر از خیابان شهید مطهری، خیابان عرفان، پلاک 2، طبقه 5، واحد 18، کدپستی 1586715647
وب سایت: www.ecca-opi.com