لیست اطلاعات تشکل های ملی

انجمن شرکت های صنعت آب و فاضلاب
رئیس: علی اکبر هوشمند
دبیر: مجتبی اسلامی
تلفن تماس: 88348043-88328313
شماره فکس: 88348043
آدرس: تهران، خیابان کریمخان، خیابان خردمند شمالی، نبش کوچه کیانی، پلاک 95، ساختمان کفرنگ، طبقه سوم، واحد شمالی، کدپستی 1585945434
وب سایت: www.wwcs.ir