لیست اطلاعات تشکل های ملی

انجمن شرکت های زنجیره ای گوشت مرغ
رئیس: عبدالعلی طهماسبی
دبیر: رضا مبصری
تلفن تماس: 66422173-66129917
شماره فکس: 66128710
آدرس: تهران، خیابان آزادی، خیابان توحید، خیابان شهید طوسی، پلاک 123، طبقه چهارم، کدپستی 1419716668
وب سایت: www.aipc94.ir