لیست اطلاعات تشکل های ملی

انجمن نمایشگاه های ایران (UFI)
رئیس: سعید صیفی
دبیر: مرتضی هاشمی
تلفن تماس: 22662735
شماره فکس:
آدرس: تهران، بزرگراه چمران، نمایشگاه بین المللی تهران، جنب سالن سالن 38 A
وب سایت: www.anjomaniran.ir