لیست اطلاعات تشکل های ملی

انجمن تولیدکنندگان مستربچ و آمیزه های پلیمری ایران
رئیس: سعید زکایی
دبیر: امیر علیزاده
تلفن تماس: 88903452
شماره فکس: 88895126
آدرس: تهران، خیابان نجات الهی، خیابان اراک، پلاک 42، طبقه چهارم، کدپستی 1598944815
وب سایت: www.imbpa.com