لیست اطلاعات تشکل های ملی

انجمن تولیدکنندگان روغن زیتون و زیتون شور ایران
رئیس: مهدی عبدی
دبیر: مهدی عبدی
تلفن تماس: 88339527-8
شماره فکس: 88339529
آدرس: تهران، خیابان مفتح، پایین تر از مطهری، کوچه بخشی موقر، پلاک 27، کدپستی 1588856643
وب سایت: www.ngo-zeytoon.com