لیست اطلاعات تشکل های ملی

انجمن تولیدکنندگان تابلوهای برق ایران
رئیس: سیدعلی کهفی قانع
دبیر: حسن خسروی پور
تلفن تماس: 88705071-2-6-8
شماره فکس: 88701032
آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از تقاطع خیابان بهشتی، خیابان اکبری(مستوفی سابق)، جنب آسانسور(پله سوم)، روبروی خیابان بیست و پنجم، پلاک 59، واحد 5، کدپستی 1433894815
وب سایت: www.electricalpanel.com