لیست اطلاعات تشکل های ملی

انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان ماشین آلات سنگین معدنی، ساختمانی و راهسازی
رئیس: محمد فاطمی
دبیر: عبدالرضا صالحی
تلفن تماس: 88027366-86095226
شماره فکس:
آدرس: تهران، میدان فاطمی، میدان گلها، خیابان مرداد، دوم شرقی، پلاک 5 ، واحد 2، کدپستی 1413983793
وب سایت: www.hminc.ir