لیست اطلاعات تشکل های ملی

انجمن تولیدکنندگان آب های معدنی و آشامیدنی ایران
رئیس: سیدناصر رئیسی
دبیر: پیمان فروهر
تلفن تماس: 22650445-7
شماره فکس: 22650443
آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، مقابل پارک ملت، خیابان سعیدی، پلاک 96، طبقه چهارم، واحد 8، کدپستی 1967943511
وب سایت: www.irbwa.ir