لیست اطلاعات تشکل های ملی

انجمن پسته ایران
رئیس: محمد صالحی
دبیر: حسین رضایی تاج آباد
تلفن تماس: 034-32475489-034-32474167-034-32475749
شماره فکس:
آدرس: کرمان، ابتدای بلوار جمهوری اسلامی، خیابان شهید لاری نجفی(20 متری نادر)، کوچه شماره 2، پلاک 12، کدپستی 7619643150
وب سایت: www.iranpistachio.org