لیست اطلاعات تشکل های ملی

انجمن ارگانیک ایران
رئیس: سیدرضا نورانی
دبیر: شبنم وثوقی
تلفن تماس: 88381358-88381359
شماره فکس: 88381362
آدرس: تهران، پایین تر از میدان هفت تیر، خیابان مفتح جنوبی، کوچه افشار، پلاک 8، طبقه 4، واحد 10، کدپستی 1573713734
وب سایت: www.iranorganic.org