لیست اطلاعات تشکل های ملی

انجمن آردسازان ایران
رئیس: سیدمحمدرضا مرتضوی
دبیر: علیرضا رسولی
تلفن تماس: 88888361-2
شماره فکس: 88875558
آدرس: تهران، بزرگراه آفریقا، بالاتر از جهان کودک، برج نگین آفریقا، پلاک 88، طبقه سوم، واحد 306، کدپستی 1969734689
وب سایت: www.ardsazaniran.ir