لیست اطلاعات تشکل های ملی

اتحادیه واردکنندگان دارو
رئیس: ناصر ریاحی
دبیر: امین همایونفرد
تلفن تماس: 66974425-66974478
شماره فکس: 66974605
آدرس: تهران، خیابان انقلاب، خیابان فخر رازی، بن بست شهید فاتحی داریان، پلاک 2، واحد 25، کدپستی 1314734858
وب سایت: www.siphi.org