لیست اطلاعات تشکل های ملی

اتحادیه واردکنندگان مکمل های رژیمی، غذایی، ویتامینی و گیاهی
رئیس: حسن شکوهی
دبیر: حمیدرضا اسکندریان
تلفن تماس: 66956956
شماره فکس:
آدرس: تهران، خیابان انقلاب، خیابان فخر رازی، کوچه فاتحی داریان، پلاک 2، طبقه دوم، واحد 16، کدپستی 1314734849
وب سایت: www.sifsi.ir