لیست اطلاعات تشکل های ملی

اتحادیه صنایع بازیافت ایران
رئیس: سیدتوحید صدرنژاد
دبیر: سیدامین صدرنژاد
تلفن تماس: 26424648
شماره فکس: 26424624
آدرس: تهران، بزرگراه شهید سلیمانی شرق، کنارگذر پل سیدخندان، خیابان برازنده، پلاک 32، مجتمع برازنده، واحد 52، کدپستی 1555734474
وب سایت: www.irfederation.ir