لیست اطلاعات تشکل های ملی

انجمن شرکت های رباتیک و مکاترونیک استان تهران
رئیس: احسان اخوان صراف
دبیر: الناز فرخی فر
تلفن تماس: 27694444
شماره فکس: 22244400
آدرس: تهران، اتوبان صدر، خیابان بهار شمالی، بن بست علیزاده، پلاک 5، کدپستی 1931813556
وب سایت: ندارند