لیست اطلاعات تشکل های ملی

اتحادیه صادرکنندگان گیاهان دارویی و فرآورده های غذایی و زعفران ایران
رئیس: محمدعلی رضایی کمال آباد
دبیر: مهسا حیدری
تلفن تماس: 86074196-88842608
شماره فکس: 88834017
آدرس: تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان حسینی، نبش اعرابی 3، پلاک 43، طبقه اول، واحد 6، کدپستی 1585843117
وب سایت: www.uiem.org