لیست اطلاعات تشکل های ملی

انجمن واردکنندگان مواد شیمیایی استان تهران
رئیس: پرهام رضایی
دبیر: مرضیه هنرور
تلفن تماس: 88996029
شماره فکس:
آدرس: تهران، بلوار کشاورز، بعد از خیابان بهرام نادری، پلاک158، واحد 6، کدپستی 1416634416
وب سایت: www.tcia.ir