لیست اطلاعات تشکل های ملی

انجمن حرفه ای روشنایی و نورپردازی استان تهران
رئیس: علی قائمی
دبیر: محمدهادی پورعشقی
تلفن تماس:
شماره فکس:
آدرس: تهران، خیابان میرزای شیرازی شمالی، نبش کوچه شهدا، پلاک 229، طبقه 2، واحد 7، کدپستی 1586753133
وب سایت: www.ildalighting.com