لیست اطلاعات تشکل های ملی

انجمن شرکت های آب شیرین کن استان تهران
رئیس: حسین طراح
دبیر: وحید قندچی زاده
تلفن تماس: 88716720
شماره فکس: 22761853
آدرس: تهران، خیابان بهشتی، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان میرزاحسنی، پلاک 18، واحد 311، کدپستی 1586753936
وب سایت: www.pida.com