لیست اطلاعات تشکل های ملی

خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
رئیس: سیدمحمدرضا مرتضوی
دبیر: علیرضا میربلوک
تلفن تماس: 88717858- داخلی 2014
شماره فکس:
آدرس: تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان میرزا حسنی، پلاک 18، ساختمان شماره 3 اتاق تهران، خانه تشکل ها، طبقه سوم، کدپستی 1586753942
وب سایت: www.tehranhim.com