لیست اطلاعات تشکل های ملی

انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
رئیس: ایرج رهبر
دبیر: رامین گوران اوریمی
تلفن تماس: 88951217
شماره فکس: 88961780
آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، نبش خیابان فاطمی، روبروی متروی جهاد، پلاک 1948، ساختمان شماره 1، طبقه ششم، واحد 68، کدپستی 1431694978
وب سایت: www.amtehran.com