لیست اطلاعات تشکل های ملی

انجمن شرکت های دانش بنیان حوزه سلامت استان تهران
رئیس: حسین وطن پور
دبیر: شاهرخ مهدوی
تلفن تماس: 66463053
شماره فکس: 66463125
آدرس: تهران، خیابان انقلاب، خیابان فخر رازی، کوچه فاتحی داریان، پلاک 2، طبقه چهارم، واحد 23، کدپستی 1314734861
وب سایت: www.hsbca.ir