لیست اطلاعات تشکل های ملی

انجمن سازندگان و تأمین کنندگان کالا و خدمات انرژی های تجدیدپذیر(ساتکا)
رئیس: حمیدرضا صالحی سلمی
دبیر: فاطمه حسامی
تلفن تماس:
شماره فکس: 88799741
آدرس: تهران، محله کاووسیه، میدان کوشیار، خیابان شهید عقیل خلیل زاده، پلاک 22، طبقه سوم، واحد شمالی، کدپستی 1969733858
وب سایت: www.satka-association.com