لیست اطلاعات تشکل های ملی

انجمن هلدینگ های ایران
رئیس: سیدحامد واحدی
دبیر: محمدمهدی راسخ
تلفن تماس: 88785640-88785578
شماره فکس:
آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان زاگرس، نبش کوچه سی و یکم، پلاک 19، ساختمان زاگرس، طبقه سوم، واحد 31، کدپستی 1516663133
وب سایت: