لیست اطلاعات تشکل های ملی

اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان روغن نباتی ایران
رئیس: عبدالرحیم گلستانی
دبیر: امیرهوشنگ بیرشک
تلفن تماس: 88326044-88342580
شماره فکس: 88326089
آدرس: تهران، خیابان مطهری، خیابان گلریز، پلاک 25، طبقه 5، کدپستی 1588643117
وب سایت: www.ivoia.com