لیست اطلاعات تشکل های ملی

انجمن زغال سنگ ایران
رئیس: محسن هاشمی زاد
دبیر: سعید صمدی
تلفن تماس: 88808579-88808447
شماره فکس: 88808221
آدرس: تهران، خیابان استاد نجات الهی، بالاتر از سمیه، کوچه بیمه، پلاک 5، کدپستی 1599847715
وب سایت: www.irancoal.org