لیست اطلاعات تشکل های ملی

انجمن تولیدکنندگان دوچرخه
رئیس: ابوالفضل حجازی
دبیر: مسعود حسن پور لیما
تلفن تماس: ندارند
شماره فکس:
آدرس: تهران، خیابان سهروردی شمالی، کوچه تهمتن، پلاک 11، طبقه اول، واحد 1 ، کدپستی 1577646711
وب سایت: ندارند