لیست اطلاعات تشکل های ملی

سندیکای صنعت مخابرات ایران
رئیس: حسین ریاضی
دبیر: فرامرز رستگار
تلفن تماس: 88513675-88519829-88511863
شماره فکس: 88519630
آدرس: تهران، خیابان شریعتی، نرسیده بهپل سیدخندان، روبروی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، ساختمان 874، طبقه پنجم، کدپستی 1556914849
وب سایت: www.telecomsyndicate.ir