لیست اطلاعات تشکل های ملی

سندیکای صنایع کنسرو ایران
رئیس: امیرمحمد تقی گنجی
دبیر: سیدمحمد میررضوی
تلفن تماس: 88738235-88519204
شماره فکس: 88170387
آدرس: تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان صابونچی، کوچه ادایی، پلاک 1، طبقه پنجم، واحد 13، کدپستی 1533635336
وب سایت: www.foodsyndicate.ir