لیست اطلاعات تشکل های ملی

سندیکای شرکت های تولیدکننده برق
رئیس: ابراهیم خوش گفتار
دبیر: پرویز غیاث الدین
تلفن تماس:
شماره فکس: 22148138
آدرس: تهران، سعادت آباد، خیابان سرو غربی، بین میدان کتاب و چهارراه سرو، پلاک 114، طبقه دوم، کدپستی 1998994196
وب سایت: www.pgcsyndicate.ir