لیست اطلاعات تشکل های ملی

سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته بندی دارویی
رئیس: فرامرز اختراعی
دبیر: سیدعلیرضا کابلی
تلفن تماس: 22584677-22547182
شماره فکس: 22781738
آدرس: تهران، اختیاریه جنوبی، بالاتر از خیابان دولت، نبش خیابان مسعود، ساختمان پاسارگاد، پلاک 137، طبقه 4، واحد 22، کدپستی 1958647849
وب سایت: www.cppsynd.com