لیست اطلاعات تشکل های ملی

سندیکای تولیدکنندگان رنگ و رزین ایران
رئیس: ایرج اعتماد امامی
دبیر: فوزیه صباح
تلفن تماس: 22047195-22047199
شماره فکس: 22047101
آدرس: تهران، خیابان نلسون ماندلا(آفریقا)، کوچه ارمغان شرقی(شهید ابراهیم هادی پرویز)، پلاک 13، طبقه ششم، واحد B، کدپستی 1915615137
وب سایت: www.parmai.com