لیست اطلاعات تشکل های ملی

سندیکای شرکت های شناسایی و مکان یابی رادیویی
رئیس: افشین کلاهی
دبیر: مهدی طریقت
تلفن تماس: 09104509924-09104509926
شماره فکس:
آدرس: تهران، ابتدای خیابان مطهری، خیابان سربداران، پلاک 33، واحد 7 و 8، کدپستی 1595953118
وب سایت: www.rpics.ir