لیست اطلاعات تشکل های ملی

فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته
رئیس: پیام باقری
دبیر: حمیدرضا صالحی
تلفن تماس: 88825110
شماره فکس:
آدرس: تهران، خیابان سمیه، بعد از چهارراه مفتح، کوچه جلیل مژدهی، پلاک 1، طبقه دوم، کدپستی 1991644791
وب سایت: www.fieei.ir