لیست اطلاعات تشکل های ملی

خانه معدن ایران
رئیس: محمدرضا بهرامن
دبیر: سحر رکنی
تلفن تماس: 88847460-88847417-88847685
شماره فکس: 88830581
آدرس: تهران، خیابان سمیه، بین خیابان شهید موسوی(فرصت) و خیابان ایرانشهر، شماره 195، (جنب بانک انصار)، کدپستی 1581738914
وب سایت: www.iranminehouse.ir