لیست اطلاعات تشکل های ملی

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته
رئیس: مجید ورشوساز
دبیر: سید توحید صدرنژاد
تلفن تماس: 88947646-9
شماره فکس: 88906504
آدرس: تهران، میدان ولیعصر، خیابان ولیعصر، نرسیده به زرتشت، کوچه دانش کیان، پلاک 30، کدپستی 1415845171
وب سایت: www.saoi.ir