لیست اطلاعات تشکل های ملی

انجمن واردکنندگان لوازم خانگی، قطعات و تجهیزات وابسته ایران
رئیس: سیدحسین میرمحمد صادقی
دبیر: اسماعیل ارغوان
تلفن تماس: 88721432
شماره فکس:
آدرس: تهران، محله آرژانتین و ساعی، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان سوم، پلاک 6، طبقه دوم، واحد 7، کدپستی 1513635631
وب سایت: در دست سرویس