لیست اطلاعات تشکل های ملی

انجمن واردکنندگان کالا و تجهیزات رایانه ای
رئیس: حمیدرضا واشقانی فراهانی
دبیر: نهال رضایی
تلفن تماس: 02189312411
شماره فکس: 02189312403
آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، خیابان دمشق، خیابان برادران مظفر شمالی، پلاک 100 طبقه سوم
وب سایت: ندارند