لیست اطلاعات تشکل های ملی

انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی
رئیس: ابراهیم عمرانی
دبیر: مهدی عبقری
تلفن تماس: 86038420
شماره فکس: 86038493
آدرس: تهران، بلوار کریمخان زند، تقاطع حافظ، مجتمع اداری الماس کریمخان، طبقه اول اداری، واحد 16، کدپستی 1598738116
وب سایت: www.cpma.ir