لیست اطلاعات تشکل های ملی

انجمن واردکنندگان خودرو ایران
رئیس: کوروش مرشدسلوک
دبیر: مهدی دادفر
تلفن تماس: 88227586-88480716
شماره فکس: 88108410
آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، چهارراه طالقانی، مجتمع تجاری نور تهران، طبقه 10 اداری، واحد 2213، کدپستی
وب سایت: www.ia-ia.ir