لیست اطلاعات تشکل های ملی

انجمن واردکنندگان بذر اصلاح شده ایران
رئیس: سیدمنصور هاشمی
دبیر: ناهید ضیائی
تلفن تماس: 66901106-8
شماره فکس: 66933035
آدرس: تهران، خیابان آزادی، نبش خیابان دکتر محمد قریب، پلاک 117، طبقه اول، واحد 1، کدپستی 1419954915
وب سایت: ندارند