لیست اطلاعات تشکل های ملی

انجمن واردکنندگان فرآورده های بهداشتی، آرایشی و عطریات ایران
رئیس: محمدرضا بحیرائی
دبیر: هانیه محمدپور نامی
تلفن تماس: 22927298-22925098-22927320
شماره فکس: 22925099
آدرس: تهران، بلوار میرداماد، خیابان انوار(شنگرف)، شماره 37، طبقه دوم، واحد 7، کدپستی 1548943117
وب سایت: www.iactp.ir