لیست اطلاعات تشکل های ملی

اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم افزار ایران
رئیس: محمدرضا طلائی
دبیر: شهرام حاج قربانی
تلفن تماس: 88530752
شماره فکس: 88511721
آدرس: تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان پاکستان، کوچه شهید حکیمی، پلاک 15، طبقه پنجم شرقی، کدپستی 1531745818
وب سایت: www.uise.ir