لیست اطلاعات تشکل های ملی

انجمن مدیران صنایع
رئیس: محسن خلیلی عراقی
دبیر: محمدرضا ستوده
تلفن تماس: 88813047-88304070
شماره فکس: 88839641
آدرس: تهران، خیابان استاد مطهری، روبروی خیابان میرعماد، پلاک 264، طبقه سوم، کدپستی 1588863786
وب سایت: www.amsiran.com