لیست اطلاعات تشکل های ملی

اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران
رئیس: علاء میرمحمدصادقی
دبیر: مجید سروش
تلفن تماس: 88810522
شماره فکس: 88346533
آدرس: تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان موسوی، پلاک 175، ساختمان شمالی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، کدپستی 1583648499
وب سایت: www.irempa.ir